BRUG ALDRIG !

Lær gerne af andres dårlige erfaringer og oplevelser

Disse sider er dedikeret til alle personers dårlige erfaringer med leverandører og services - så andre ikke spilder penge og tid samt får unødig ringe uprofessionel hjælp - eller produkter. 

Der er meget stort udsving i den service, den kvalitet og den reelle ydelse eller leverance der gives af firmaer og udbydere - og mængden er dårlige leverandører og uprofessionelle serviceudbydere synes at vokse voldsomt.

Som kunde og køber er det dybt frustrerende at sådanne personer tilsyneladende kan blive ved at behandle kunder på denne måde - og tjene stort på dette samtidigt.

Der findes en række officielle klageinstanser - både indenfor det offentlige, indenfor det juridiske og indenfor det private - men oftere og oftere er det her en oplevelse af både en kamp mod forudindtagede ”branche venner” eller årelang sagsbehandling som ikke giver nogen mening eller nogen ”næse” eller erstatning / kompensation alligevel … så hvorfor i det hele taget prøve (?)

 

Der er ikke nogen reelle steder hvor disse oplevelser kan videregives så alle andre kan læse disse og dermed undgå at gøre de samme fejl hos de samme udbydere.

Derfor er denne side blevet sat op med håbet om, at flere og flere vil emaile til siden og berette om deres dårlige oplevelser - og dermed dele erfaringer med alle andre læsere af siden.

 

Erfaringer vil blive lagt op anonymt - men skal indsendes til webmasteren med navn således at kilden er kendt og kan betragtes seriøst.

Der vil altid være to sider af en oplevelse og dermed vil der (næsten) altid være en eller anden forklaring fra modparten på hvorfor dette skete. Disse sider tager som udgangspunkt ikke stilling til disse modargumenter - blot at de indlæg der modtages viser at en leverandør ikke har ønsket / ville finde en gensidig acceptabel løsning og dermed at kunden her står med en rigtig dårlig oplevelse og dermed en dårlig leverandør der synes ligeglad med de problemer denne leverandør har skabt og afstedkommet for kunden.

En professional leverandør vil stort set altid kunne finde en løsning sammen med kunden - og alle de gode leverandører og oplevelser finder læseren ikke på disse sider.

 

—- oOo —-

 

Alle indlæg betragtes må betragtes som seriøse og fra personer der reelt og virkeligt har en dårlig oplevelse at dele—helt på privat niveau: Der er her hverken tale om at kunne profilere en frem for en anden: Kun en præsentation af virkelige hændelser fra den virkelige verden.

Hjemmesiden kan ikke tage ansvar for indlæggene som jo sikkert vil virke irriterende og tarvelige på specielt de leverandører og servicepersoner som herved må stå frem med det dårlige de har præsteret overfor kunder.